Forvaltningsret II

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at undervisningen i Forvaltningsret I er fulgt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende mulighed for supplerende forvaltningsretlig faglighed.

Læringsmål

Viden

 • Embedsmænds pligter
 • Gaver og bestikkelse
 • Aktindsigt (videregående problemstillinger)
 • Embedsmænds strafansvar
 • Forvaltningsmyndigheders erstatningsansvar
 • Tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser
 • God forvaltningsskik
 • Betydningen af digitalisering af forvaltningen
 • Sammenligninger af prøvelsessystemer (rekurs, tilsyn, ombudsmanden, domstolsprøvelse m.fl.)
 • Uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger (videregående niveau)
 • Kommunalfuldmagten og kommunaltilsyn

Færdigheder

 • Finde og anvende retskilder i forvaltningsretten, herunder at forholde sig til og kende betydning af forskellige kilder (god forvaltningsskik, retsregler, EU-regler m.v.)
 • Analysere forvaltningsretlige problemstillinger, der er på et højere og mere avanceret niveau end modulet Forvaltningsret I på 2. år.
 • Kende og anvende mere specialiserede og avancerede problemstillinger i forvaltningsretten
 • Kunne anvende forvaltningsretten i kombination med andre retsområder, fx strafferet
 • Anvende begreber og terminologi på forvaltningsrettens område korrekt
 • Formulere sig klart og velstruktureret om forvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi

Kompetencer

 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor den del af forvaltningsretten, der dækker mere avancerede og specialiserede problemstillinger end den grundlæggende forvaltningsret (inden for de udvalgte temaer) og identificere og diskutere relevante forvaltningsretlige problemer

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser
 • Cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningsret II
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Administrative Law
ModulkodeJUR-SM-7-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Ingen litteratur/lærebog - pensum i form af bl.a links og kompendier kommer til at fremgå af lektionsplan samt moodle.