Bachelorprojekt

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • skal have forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for et eller flere matematisk-økonomiske fagområder
  • skal kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis

Færdigheder

  • skal kunne anvende fagområdets eller fagområdernes metoder og redskaber
  • skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor fagområdet/-erne, samt kunne begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
  • skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • skal kunne anvende matematisk-økonomiske metoder og begreber i praksis

Undervisningsform

Afvikles som projektorienteret arbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBsc Project
ModulkodeF-MOK-B6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet