Finansielle markeder, 5 ECTS

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • opnå viden om hvordan man kan sammensætte en portefølje af risikofyldte aktiver på en sådan måde, at den samlede risiko for udsving i porteføljeafkastet minimeres
 • opnå viden om de overordnede teoretiske principper og mekanismer bag ved prisfastsættelse af derivater såsom forwards, futures og optioner
 • opnå viden om hvordan prisudsving i risikofyldte værdipapirer kan elimineres (“hedges”) ved brug af andre værdipapirer eller derivater, samt viden og indsigt i tankegangen bag den replikerende portefølje

Færdigheder

 • skal kunne beregne statistiske momenter af flere historiske afkast og på baggrund heraf i praksis kunne beregne forskellige dele i Markowitz’ porteføljemodel
 • skal både teoretisk og praktisk kunne gøre rede for og anvende CAPM, samt kunne dekomponere et værdipapirs varians i en markedsrelateret og ikke markedsrelateret komponent
 • skal kunne forklare hvad Arbitrage Pricing Theory (APT) ligningen betyder
 • skal kunne forklare og anvende begrebet afledte instrumenter (derivater) samt forklare tankegangen bag binomialmodellen til prisfastsættelse af afledte instrumenter
 • skal kunne anvende Black-Scholes-Merton modellen til optionsprisfastsættelse
 • skal kunne implementere kursets forskellige finansielle modeller i relevant software

Kompetencer

 • vil kunne implementere en simpel men i praksis meget populær porteføljemodel, og vil kunne forklare og kvantificere markedsrisikoen for aktier
 • vil kunne fremkomme med forslag til, hvordan man kan afdække uønsket risiko for udsving i prisen på et aktiv ved anvendelse af derivater

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansielle markeder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve, eller løbende evaluering.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

1. halvdel af kursus på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi. Matematik-økonomistuderende følger de første 5 ECTS af kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Markets, 5 ECTS
ModulkodeF-MOK-B4-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet