Kombinatorik: Grafteori og optimering (P2)

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

P0- og P1-projektenhed.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Viden om
• grundlæggende begreber inden for fagområdet
• udvalgte konkrete resultater og/eller algoritmer inden for fagområdet
• modeller for konkrete økonomiske problemstillinger vha. eksempelvis grafer

Færdigheder

Færdigheder i at
• kommunikere skriftligt og mundtligt om abstrakte definitioner samt resultater og/eller algoritmer vha. de relevante matematiske begreber og den relevante matematiske notation
• kommunikere stringente ræsonnementer for resultater og/eller algoritmer
• anvende resultater og/eller algoritmer på konkrete problemstillinger
• kunne analysere en matematisk-økonomisk problemstilling under hensynstagen til økonomiske og samfundsmæssige sammenhænge, og kunne vurdere de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af foreslåede løsninger

Kompetencer

Kompetence til at
• kunne ræsonnere og argumentere med matematiske begreber
• udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at kunne give en korrekt og præcismatematisk fremstilling
• have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.
 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKombinatorik: Grafteori og optimering (P2)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen på baggrund af projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCombinatorics: Graph Theory and Optimisation (P2)
ModulkodeF-MOK-15-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet