Diskrete dynamiske systemer med økonomiske anvendelser (P1)

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Gymnasial matematik på A-niveau.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Viden
• skal have viden om modeller for konkrete dynamiske systemer, eksempelvis til beskrivelse af makroøkonomiske fænomener
• skal have kendskab til iterative og numeriske metoder og værktøjer, som kan bruges til simulering af diskrete dynamiske systemer
• skal have kendskab til og overblik over emner og begreber inden for lineær algebra, som er relevante ved løsning, ligevægtsanalyse og stabilitetsanalyse af diskrete lineære dynamiske systemer

Færdigheder

Færdigheder
• skal kunne kommunikere de relevante abstrakte matematiske teorier og deres anvendelse på et eller flere konkrete dynamiske systemer. Denne kommunikation skal både i skrift og tale kunne ske med korrekt anvendelse af matematiske begreber og symboler og stringente ræsonnementer
• skal kunne udføre en konkret analyse af et diskret dynamisk system, hvor analysen omfatterbestemmelse af ligevægtspunkter, stabilitet og evt. numerisk simulering
• skal kunne udpege relevante fokusområder til at vurdere og udvikle løsninger under hensyntagen til de økonomiske, samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå

Kompetencer

Kompetencer
• skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med matematiske begreber indenfor lineær algebra
• skal udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at kunne give en korrekt og præcismatematisk fremstilling
• skal kunne anvende begreber og værktøjer til problembaseret projektledelse og reflektere den problembaserede læring for gruppen i en skriftlig procesanalyse for hhv. P0 og P1forløbet

Undervisningsform

Gruppeeksamen med udgangspunkt i projektrapporten.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.
 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskrete dynamiske systemer med økonomiske anvendelser (P1)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscrete Dynamical Systems with Economic Applications (P1)
ModulkodeF-MOK-15-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet