Fysikkens metoder

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give den studerende forståelse for eksperimentelle og teoretiske metoder i fysik, samt at give praktisk erfaring med databehandling og usikkerhedsberegning.

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne redegøre for de anvendte eksperimentelle og/eller teoretiske metoder i fysik
  • Skal kunne evaluere om eksperimentelle måledata stemmer overens med relevante teoretiske modeller
  • Skal kunne reflektere over fortolkningen af eksperimentelle resultater på baggrund af relevante fysiske teorier og modeller

Færdigheder

  • Skal kunne præsentere de anvendte eksperimentelle og/eller teoretiske metoder på en klar og struktureret måde både skriftligt og mundtligt
  • Skal kunne evaluere usikkerhederne på målte og beregnede størrelser
  • Skal kunne evaluere om eksperimenter og teori stemmer overens, samt kunne reflektere over konsekvensen deraf

Kompetencer

  • Skal kunne anvende fysiske metoder til eksperimentelle studier af naturen
  • Skal kunne anvende fysiske metoder til teoretisk beskrivelse af naturen, herunder praktiske beregninger af målbare fænomener
  • Skal have indsigt i fagets videnskabsteori samt inddrage videnskabsteoretiske overvejelser i diskussionen af projektarbejdet

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysikkens metoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods and Applications of Physics
ModulkodeF-FYS-B4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
Dette projektmodul læses hvis den studerendes sidefag er Matematik eller Idræt. Hvis sidefaget er Geografi, Datalogi eller Biologi/Kemi, erstattes projektmodulet med kursusmoduler fra sidefaget.
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet