Bachelorprojekt (Interaktion og oplevelse)

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At den studerende fokuserer på anvendelsen af viden om det komplekse sammenspil mellem psykologiske, fysiologiske og teknologiske dimensioner ved designet af et teknisk system.

Samspillet mellem menneske og tekniske systemer sker især qua menneskets psykologiske og fysiologiske faktorer samt systemets teknologiske dimensioner. Produkt og Designpsykologiuddannelsen fokuserer på dette samspil og den studerendes kendskab samt analytiske og konstruktive færdigheder i forhold hertil er afgørende.

Læringsmål

Viden

  • have en sammenhængende, avanceret forståelse af det komplekse samspil mellem psykologiske, fysiologiske og teknologiske dimensioner i menneskets interaktion med tekniske systemer.
  • have forståelse for designprocessens teknologiske og organisatoriske aspekter.

Færdigheder

  • kunne anvende ovenstående til at skabe apparater, der er afstemt i forhold til brugerens kognitive, emotionelle og perceptoriske beredskab og/eller tilpasset særlige brugergruppers specifikke fysiologiske behov (fx handicaps).
  • kunne anvende videnskabelige tests med øje for at vurdere egne og andres produkter
  • kunne formidle videnskabelige resultater på en selvstændig, syntetisk og klar facon.

Kompetencer

  • designe produkter, der kombinerer ingeniørfaglig og psykologisk viden.
  • designe, udføre og evaluere test, der kan afdække den valgte løsningsmodels begrænsninger, anvendelse og potentiale i forhold til menneskelige faktorer.
  • selvstændig og kritisk redegøre for de teoretiske principper bag design og testning af apparatet samt analysere testningens resultat.
  • designe produkter og udarbejde tests, der afprøver deres anvendelighed i forhold til brugeres kognitive, emotionelle og perceptoriske anlæg.

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Interaktion og oplevelse)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (Interaction and experience)
ModulkodeESNPDPB6P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design