Eksperimentalpsykologi

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset ”introduktion til eksperimentalpsykologi” fra 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at den studerende opnår indsigt i eksperimentelle metoder knyttet specifikt til mennesker

Læringsmål

Viden

 • Indsigt i psykologiens metodologiske undersøgelsesmetoder som basis for kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • Forståelse for sammenhængen mellem metodologiens konstituenter: teori, problemstilling, undersøgelsesgenstand, design og empiri.
 • Forståelse for metodologiens grundproblemer: pålidelighed, gyldighed, relevans, fejlkilder.

Som konkret udmøntning af denne viden skal den studerende efter projektenheden kunne demonstrere denne viden i forhold til en række paradigmatiske studier indenfor psykologien.

Færdigheder

Den studerende skal kunne redegøre for karakteristika, styrkepunkter, svagheder og gyldighedsmæssige problemstillinger ved psykologiens primære undersøgelsesmetodikker, herunder især:

 • Det individ- og gruppebaserede eksperiment.
 • Surveymetode.
 • Psykometriske metoder.
 • Feltundersøgelse.
 • Forskningsinterview.
 • Casemetode.

Den studerende skal endvidere kunne redegøre for forudsætninger og mulige fejlkilder ved anvendelse af metoder til analyse af bestemte empiriske materialer, især:

 • Kausalt-hypoteseprøvende analyse.
 • Induktiv empirisk (”grounded theory”) analyse.
 • Hermeneutisk og fænomenologisk analyse.
 • Redegøre for forskningsetiske problemer og valg vedrørende en given undersøgelse.

Kompetencer

 • Gennem kurset opnår den studerende kompetencer i at designe, udføre, afrapportere og kritisk evaluere en empirisk undersøgelse baseret på et reflekteret og ekspliciteret valg af teori og metoder.

Undervisningsform

Forelæsning, opgaver, workshops o. lign.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentalpsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Psychology
ModulkodeESNPDPB6K1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design