Menneske og apparater

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektenheden formål er at den studerende opnår indsigt i såvel fysiologiske (sensomotoriske) som ergonomiske samt psykologiske aspekter i forhold til design af apparater.

Læringsmål

Viden

  • indsigt i såvel fysiologiske (sensomotoriske) som ergonomiske samt psykologiske aspekter i forhold til design af apparater
  • forståelse for de perceptionspsykologiske aspekter og basale kognitionspsykologiske aspekter (opmærksomhed, bevidsthed) omkring mennesket og dets brug af apparater
  • forståelse for de fysiologiske aspekter omkring mennesket og dets brug af apparater
  • forståelse for apparaters mekanik og deres brugbarhed i forhold til adfærds- og ikke-adfærdsbetingede variabler hos mennesket
  • forståelse for de grundlæggende betingelser for testning af apparaters betydning for sansepåvirkning

Færdigheder

  • designet af apparater, hvori der tages højde for adfærds- og ikke-adfærdsbetingede variabler
  • designet, udførelsen og evalueringen af en forsøgsopstilling, der kan teste apparaters anvendelighed i forhold til perceptions- og kognitionspsykologiske samt sensomotoriske faktorer
  • redegørelse for de teoretiske principper bag design og testning af apparater og analyse af testningens resultat

Kompetencer

  • Gennem projektarbejdet skal den studerende opnå kompetencer i implementering af et apparat sammen med en forsøgsopstilling gennem hvilken apparatet testes.

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l.

Projektgruppen skal udarbejde en rapport.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMenneske og apparater
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHumans and Device
ModulkodeESNPDPB4P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design