Almen- og kognitionspsykologi

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende mulighed for at danne et overblik over almen- og kognitionspsykologien

Læringsmål

Viden

 • grundlæggende viden om almenpsykologiens grunddiscipliner
 • forståelse for psykologiens historie og udvikling og for sammenhænge i almenpsykologiens retninger
 • viden om klassiske samt moderne teorier om personlighedspsykologi samt sammenhæng med andre psykologiske discipliner
 • viden om basale forsknings- og undersøgelsesmetoder i personlighedspsykologien
 • viden om udviklingspsykologiens basale temaer, herunder klassiske og moderne teorier og centrale forskningsresultater samt sammenhængen med andre discipliner.
 • viden om basale forsknings- og undersøgelsesmetoder i udviklingspsykologien
 • viden om og overblik over kognitionspsykologiens områder og metoder.
 • viden om områder, teorier og metoder i aktuel kognitionspsykologi, herunder: Sansning og perception, opmærksomhed og bevidsthed, arbejds- og langtidshukommelse, kategorier og begreber, sprog og sprogbrug, problemløsning ræsonnement og beslutningstagning, intelligensbegreber, ekspertise og kreativitet
 • viden om primære områder og aktuel forskning i anvendt kognitionspsykologi
 • grundlæggende forståelse for de i relation til PDP vigtigste indsigter fra kognitionspsykologiens forskellige områder

Færdigheder

 • at identificere og formulere væsentlige og relevante kognitionspsykologiske problemstillinger inden for de centrale temaer
 • at identificere formål, design og fund i enkle empiriske undersøgelser
 • at analysere, diskutere og reflektere over problemstillingerne under inddragelse af teori og evidens

Kompetencer

 • at anvende teori og empiri i kritisk diskussion af kognitionspsykologiske fænomener inden for de centrale temaer
 • at knytte teori og empiri til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAlmen- og kognitionspsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral and Cognition Psychology
ModulkodeESNPDPB3K1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design