Psykometri og anvendelighed

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal gennem teoretisk og praktisk arbejde med en udvalgt mennesker-objekt interaktion tilegne sig viden indenfor produkt- og designpsykologi (Engineering Psychology) relaterede tekniske såvel som psykologiske fagområder. De studerende skal, ved brug af relevante metoder og teorier, dokumentere interaktions princip, anvendelsesområde og problemstilling, som kan opstå ved den valgte interaktion. Med udgangspunkt i psykologiske teorier og tekniske muligheder og opstilling af hypoteser for en forbedret interaktion; udføres tests gennem psykofysiske forsøg såvel som usability evalueringer, hvor både menneskers perceptionsevner og interaktionsoplevelser er taget i betragtning. Gennem en statistisk analyse af forsøgets resultater vurderes design og forslag til forandring af interaktions objektet.

I forhold til 1. semester fokuseres der på dette semester i højere grad på statistiske metoder for data analyse sammen med interaktions design og interaktions oplevelser. Der er derfor faglig fokus på forsøgsdesign, statistiske data analyse og perceptionspsykologi.

Læringsmål

Viden

 • have opnået erfaring med teorier og metoder til design og validering af videnskabelige eksperimenter.
 • have sat sig i besiddelse af statistiske indsamlings- og analysemetode til eksperimentelle undersøgelser.
 • have opnået indsigt i empiri og hypotesedannelse og dennes anvendelse indenfor brugercentret produktudvikling.
 • udvise kendskab til teori og metode i et omfang, så der kan redegøres og argumenteres for projektets teori og metode; herunder både valg og fravalg.
 • beherske den relevante fagterminologi.

Færdigheder

 • have indsigt i grundlæggende psykologiske perceptionsteorier og eksperimentalpsykologi.
 • være i stand til at analysere en given interaktion og identificere problemer, begrænsninger og mulig forbedring ved brug af psykologiske principper og tekniske analysemetoder.
 • være i stand til at forholde sig kritisk og konstruktivt til de muligheder og problemer, som er knyttet til empiri og hypotesedannelse.
 • kunne anvende matematiske teorier og metoder til at konstruere og analysere statistiske modeller af data fra eksperimentelle undersøgelser.
 • kunne formidle viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt igennem en projektrapport.
 • kunne analysere og modellere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder og erfaringer fra P0 og P1.

Kompetencer

 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i interaktionen mellem mennesker og et produkt, en maskine eller andre mennesker, hvor perception og interaktions oplevelse indgår som centrale elementer.
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at indhente den fornødne viden af psykologisk såvel som teknisk karakter, og være i stand til at formulere og teste hypoteser om psykologiske og tekniske aspekter af interaktionen mellem mennesker og et produkt, en maskine eller andre mennesker.
 • kunne generalisere og perspektivere erfaringerne med projektplanlægning og samarbejde med henblik på det videre studieforløb.

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde, støttet af vejleder(e) med kompetencer indenfor psykologi og teknik.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykometri og anvendelighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychometrics and Usability
ModulkodeESNPDPB2P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design