Introduktion til eksperimentalpsykologi

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:
Indenfor Produkt- og designpsykologi er et af de meget væsentlige elementer, at kunne vurdere produkters egenskaber i forhold til menneskers brug af dem. For at kunne gøre dette på en kvalificeret måde er det absolut nødvendigt, at den studerende får et indgående kendskab til de psykologiske faktorer, der spiller ind. Introduktion til eksperimentalpsykologi er det første af flere kurser, som fokuserer på menneskets psykologi, og hvordan man gennem eksperimenter kan øge forståelsen herfor.

Til at opbygge erfaring med eksperimentelt design og udførsel, berører kurset temaer, som er grundlæggende for uddannelsens kompetenceprofil. Korrekt indsamling og analyse af psykofysiske data er en central del af de faglige færdigheder, som kendetegner og benyttes gennem alle uddannelsens semestre. Det optimalt tilrettelagte eksperimentelle design afhænger af forskellige faktorer, og der findes ikke én færdig ”opskrift” hertil. Derfor er det vigtigt for de studerende at få erfaring med eksperimentdesign og udførsel, samt analyse og behandling af eksperimentets data.

Kursets formål er at understøtte den studerende i læringen at udføre simple eksperimenter med metode i fokus. Dermed skal den studerende lære at forme en konkret problemstilling via et teoretisk argument til en testbar hypotese og at afprøve denne hypotese på en eksperimentel forsvarlig vis.

Indhold:
Kursets teoretiske introduktioner til fagelementerne kan bl.a. indeholde:

 • Eksperimentalpsykologiske forskningsmetoder
 • Opmærksomhed
 • Auditiv og visuel perception
 • Kort- og langtidshukommelse
 • Sprog og begreber
 • Problemløsning og beslutningstagning

 

Kursets praktiske introduktion til fagelementer kan bl.a. indeholde:

 • Deltagelse i eksperimenter
 • Introduktion til et analyseværktøj
 • Relationer mellem eksperimentelle variable, herunder kausalitetsbegrebet
 • Inter- og Intrasubject design
 • Skalatyper og centrum-/spredningsbegreber
 • Hyppigheds-, sandsynligheds- og fordelingsbegreber
 • Hypoteseprøvning og testning vedrørende sammenhæng og forskel mellem indbyrdes uafhængige og afhængige stikprøver.

 

Læringsmål

Viden

 • De studerende skal tilegne sig viden om de for produkt- og designpsykologien væsentligste fagelementer fra eksperimentalpsykologien, samt forståelse for relevante metoder fra eksperimentalpsykologien.
 • De studerende skal tilegne sig viden om at designe videnskabelige eksperimenter og analysere de herigennem indsamlede data.
 • De studerende skal opnå forståelse for empiri og hypotesedannelse.

Færdigheder

 • De studerende skal kunne anvende teorier og teknikker for design af videnskabelige eksperimenter.
 • De studerende skal kunne anvende statistisk dataanalyse metoder og opstille relationer og modeller mellem de eksperimentale variabler.
 • De studerende skal kunne kombinere psykologiske teorier og eksperimentelle designmetoder til at undersøge menneskers oplevelse og forståelse af omverdenen.

Kompetencer

 • De studerende skal kunne opstille og vurdere hypoteser vedrørende sammenhæng og forskel mellem eksperimentelle variabler.
 • De studerende skal på baggrund af psykologiske teorier og eksperimentelle forudsætninger kunne relatere og opstille eksperimentelle paradigmer og afprøve hypoteser.

Undervisningsform

Som udgangspunkt afvikles modulet som forelæsninger med tilhørende opgaver. Der henvises dog til beskrivelsen af uddannelsens undervisningsformer i indledningen af kapitel 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til eksperimentalpsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Experimental Psychology
ModulkodeESNPDPB2K1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design