Netværksteknologier og distribuerede systemer

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal have forudsætninger svarende til 1-4 semester ITC eller sammenlignelige:
• Basale internet kommunikationsprotokoller(TCP/IP vrs 4, vrs 6)
• Basal enkeltmaskine sikkerhed, routing(NAT) og QoS/flow kontrol(eks iptables)
• Realtidssystemer, indlejrede systemer, performance analyse (skeduleringsteori)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

 • At give de studerende indsigt i teorier og metoder til analyse, design, konstruktion og test af distribuerede systemer, herunder opnå viden om distribuerede realtidssystemer, samt sætte dem i stand til at anvende deres viden i konkrete projekter.
 • At give de studerende indsigt i netværksprotokoller- og teknologier, og sætte dem i stand til at sammenligne og vurdere fordele og ulemper ved forskellige protokoller, herunder at analysere og simulere udvalgte protokolelementer.

Læringsmål

Viden

 •  opnå viden om netværk og netværksprotokoller – udover basal TCP/IP
 • opnå viden om applikationsprotokollers design
 • opnå viden om Quality of Service, herunder ”hård” realtids anvendelser
 • opnå kendskab til tid og konsistens i distribuerede systemer
 • opnå kendskab til dedikerede netværk, f.eks. fieldbusser
 • opnå viden om distribuerede systemers management and fault handling
 • opnå viden om modellering, simulering og verifikation af netværksprotokoller

Færdigheder

 • skal kunne håndtere netværk og netværkskonfiguration
 • skal kunne håndtere interproces-kommunikation og synkronisering i forbindelse med design og konstruktion af distribuerede systemer
 • skal kunne arbejde konkret med konsistens, tid og ure
 • skal kunne anvende metoder og værktøjer til simulering, modellering og verifikation af netværk og netværksprotokoller

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNetværksteknologier og distribuerede systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNetwork Technologies and Distributed Systems
ModulkodeESNITCB5K2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design