OOAD, test og verifikation

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Imperativ programmering og Struktureret Systemudvikling

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:
At bibringe studerende forståelse af og erfaring med objektorienteret softwareudvikling og systematisk test

Læringsmål

Viden

 • objektorienteret analyse af problemområdet
 • objektorienteret analyse af anvendelsesområdet, herunder funktionelle krav og brugsmønstre
 • objektorienteret design, herunder forskellige principper for design
 • objektorienteret implementation, herunder udviklingsværktøjer, programmeringssprog og automatisk kodegenerering
 • centrale begreber inden for objektorientering herunder bl.a. klasser, objekter, nedarving, interfaces, exception handling m.m.
 • principper for og teknikker til test af software

Færdigheder

 • kan på et systematisk grundlag udvikle objektorienteret software
 • kan udnytte de væsentligste funktionaliteter i det valgte programmeringssprog
 • kan integrere og udføre test i alle faser af udviklingsforløbet således det dokumenteres at specificerede krav er opfyldte
 • kan dokumentere software på en måde, som sætter andre fagpersoner i stand til at vedligeholde og videreudvikle softwaren
 • kan benytte korrekt fagterminologi

Kompetencer

 • kan løse relevante problemstillinger ved brug af objektorienterede principper
 • kan argumentere for valgte løsninger herunder redegøre for begrænsninger
 • kan vurdere styrker og svagheder ved forskellige tests 

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOOAD, test og verifikation
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOOAD, Test and Verification
ModulkodeESNITCB5K1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design