Lineære kredsløb

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:
At give den studerende forståelse af sammenhængen mellem strøm og spænding for de mest almindelige elektriske komponenter, af opstilling af ligninger for elektriske kredsløb baseret på disse sammenhænge, samt for løsning af kredsløbs-differentialligninger ved hjælp af Laplace-transformation for derigennem at beskrive tidslig opførsel af basale elektriske kredsløb

Læringsmål

Viden

 • viden om basale elektriske komponenter og relevante teorier, så som Ohms lov samt Kirchoffs love, således at de opnår forståelse af lineære elektriske kredsløbs indeholdende:
  • afhængige kilder
  • resistive, kapacitive og induktive komponenter
  • ideelle operationsforstærkere
  • simple transducere
 • De studerende skal tilegne sig viden om tidsafhængige kredsløb af 1. og 2. orden, samt 1. ordens differentialligninger
 • De studerende skal opnå forståelse af komplekse tal og deres anvendelse inden for elektriske kredsløb, i form af impedansbegrebet.
 • De studerende skal tilegne sig viden om grundlæggende filtertyper og deres anvendelse
 • De studerende skal tilegne sig viden om grundlæggende tilbagekoblingsprincipper, således at de opnår en forståelse af relevante begreber, teorier og metoder for tilbagekoblede systemer, herunder stabilitet
 • De studerende skal opnå forståelse af simple lineære dynamiske systemer og deres karakteristika.

Færdigheder

 • De studerende skal kunne anvende relevante beregningsmetoder til analyse og design af elektriske kredsløb, herunder brugen af:
  • ækvivalente kredsløb (f.eks. Thevenin-akvivalent)
  • superpositionsprincippet
 • De studerende skal kunne anvende Laplace-transformation på kredsløb og kunne beskrive kredsløb i såvel tids- som frekvensdomæne
 • De studerende skal kunne opstille og anvende billedkredsløb til frekvensanalyse af elektriske kredsløb, herunder opstilling til overføringsfunktioner og betydningen af poler og nulpunkter.
 • De studerende skal kunne anvende basale teknikker og værktøjer til laboratoriemæssig verifikation af elektriske systemers virkemåde

Kompetencer

 • De studerende skal kunne kombinere deres teoretiske og praktiske viden om elektriske kredsløb, således at de kan vurdere sammenhænge mellem beregninger, simuleringer og virkelige målinger foretaget på faktiske kredsløb.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineære kredsløb
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear Circuits
ModulkodeESNITCB3K1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design