Netværk og programmering (P1)

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:
Den studerende skal gennem modulet opnå viden om den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. Herudover skal studerende introduceres til problemstillinger og begreber inden for internetteknologier og computersystemer.

Indhold:
Projektgruppen skal udarbejde en rapport og en procesanalyse, deltage i en P0-erfaringsop­sam­ling samt deltage i et fremlæggelsesseminar, hvor projekt­grup­pens dokumenter diskuteres.

Læringsmål

Viden

  • forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder
  • beskrive typiske faser i et problembaseret projekt
  • redegøre for organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere

Færdigheder

  • beskrive, analysere og afgrænse en faglig relevant problemstilling
  • opstille en problemformulering
  • beskrive proble
  • mstillingen i et helhedsorienteret perspektiv
  • formidle og forsvare projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt
  • beskrive opnåede erfaringer med gruppens projektarbejde.

Kompetencer

  • reflektere over gruppebaseret og individuel videnstilegnelse

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde evt. støttet af andre undervisningsformer jf. starten af kapitel 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNetværk og programmering (P1)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNetworks and Programming (P1)
ModulkodeESNITCB1P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design