Designforståelse (P1)

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

MÅL          
Projektmodulets formål er at indføre de studerende i designforståelse gennem systematisk vurdering og analyse af et interaktionsdesign (IT-system), hvor der lægges afgørende vægt på brugercentrerede usability evalueringer som det empiriske grundlag for projektmodulet. Der fokuseres primært på et designs brugbarhed, men også dets brugervenlighed og anvendelsesværdi. Desuden er det projektmodulets mål at indføre de studerende i problemorienteret projektarbejde, hvor der arbejdes med styring af projektet, håndtering af konflikter, og samarbejde.

Læringsmål

Viden

  • skal kunne demonstrere forståelse af et interaktionsdesign, herunder designets brugbarhed, brugervenlighed og anvendelsesværdi.
  • skal opnå viden om problemorienteret projektarbejde, herunder projektstyring, konflikthåndtering, og samarbejde.

Færdigheder

  • skal kunne planlægge, gennemføre og afrapportere en usability evaluering
  • skal kunne anvende principper for usability i analyse af et interaktionsdesign
  • skal kunne skitsere et løsningsforslag til et konkret identificeret usabilityproblem
  • skal kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt

Kompetencer

  • skal have oparbejdet evnen til systematisk at vurdere og analysere et interaktionsdesign
  • skal kunne organisere, gennemføre, og reflektere over problembaseret projektarbejde

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 27,5 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 275 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesignforståelse (P1)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelUnderstanding Design (P1)
ModulkodeDSNIXDB102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design