IT-ret

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Kurset skal bibringe de studerende indgående kendskab til og forståelse for:

 • Juridisk metode og retskilderne
 • Relevante juridiske begreber, terminologi og argumentation
 • Rettens funktion i samfundet og forholdet mellem jura, etik og politik
 • Kursets væsentligste elementer, herunder
  •  
  • Privacy og persondatabeskyttelse
   • De relevante retsregler i EU-lovgivningen, Menneskerettighedskonventionen og databeskyttelsesloven
   • Relevant retspraksis
   • Forholdet mellem privatlivsbeskyttelse og ytringsfrihed: Juridiske, etiske og retspolitiske aspekter
  • Immaterialret
   • Ophavsretlig beskyttelse af software
   • Ophavsret ctr. open access: juridiske, økonomiske og politiske aspekter
  • Cybercrime og cybersikkerhed
   • Grundlæggende forståelse for de væsentlige regler og tendenser
   • Overvågning af borgerne ctr. retten til privatliv
  • IT-kontrakter
   • Grundlæggende regler og principper vedrørende indgåelse og implementering af IT-kontrakter
   • Kontraktstyring

Færdigheder

De studerende skal via kurset tilegne sig færdigheder vedrørende

 • Anvendelse af juridisk metode, argumentation, begreber og terminologi
 • Identifikation af relevante juridiske problemstillinger og retskilder
 • Anvendelse og fortolkning af retskilder og gennemførelse af juridisk analyse

Kompetencer

De studerende skal tilegne sig kompetencer vedrørende:

 • Kendskab til relevante juridiske problemstillinger inden for IT-området
 • Identifikation og anvendelse af relevante retskilder inden for området
 • Analyse og løsning af juridiske problemstillinger inden for IT-retten

Undervisningsform

En blanding af forelæsninger, studenterfremlæggelse og opgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-ret
Prøveform
Mundtlig
En mundtlig eksamen baseret på synopsis.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Law
ModulkodeDSNDVB503
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design