Tekstanalyse

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden om og forståelse af forskellige genrers og teksttypers karakteristika
  • viden om og forståelse afteoretiske og metodiske aspekter af tekstanalyse
  • viden om og forståelse afet udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

  • at anvende relevant teori og metode om tekstanalyse
  • at strukturere og bearbejde en problemstilling.

Kompetencer

  • at identificere egne læringsbehov
  • på videnskabeligt niveau at reflektere over, hvordan tekster fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
  • på videnskabeligt niveau at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

 

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på tysk.

Projektrapporten betragtes som de studerendes fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Reeksamen afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTextual Analysis
ModulkodeBATYSK209
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet