Humanistisk teori og metode

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til grundlæggende begreber inden for humaniora og samfundsfag (herunder en række grundlæggende problemstillinger og nøglebegreber inden for sprog, æstetik, etnicitet, køn, samfund og historie) samt idehistorie og videnskabsteori.

Læringsmål

Viden

 • videnskabsteoretiske problemstillinger på grundlæggende niveau
 • humanistiske og samfundsvidenskabelige nøglebegreber.

Færdigheder

 • at analysere grundlæggende humanistiske og samfundsfaglige problemstillinger

Kompetencer

 • at anvende grundlæggende humanvidenskabelige og samfundsteoretiske begreber.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHumanistisk teori og metode
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 7-dages hjemmeopgave. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHumanistic and Social Theory and Methodology
ModulkodeBATYSK20163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet