Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter

 • introduktion til tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst

Læringsmål

Viden

 • de vigtigste perioder og hændelser i udviklingen af de tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst
 • udvalgte nutidige eller historiske problemstillinger vedrørende tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst

Færdigheder

 • at gennemføre sammenlignende analyser af udvalgte kulturfænomener og at forklare disse med baggrund i en viden om sociale, politiske og kulturelle forhold i de tysksprogede lande

Kompetencer

 • at arbejde reflekteret og kritisk med tyske kulturrelationer i en kulturhistorisk sammenhæng på et videnskabeligt eller teoretisk underbygget grundlag

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Cultural Relations in an European and Global Context
ModulkodeBATYSK201620
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet