Mundtlig kommunikation og formidling III

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatte

 • videregående studier i kommunikationsteori og -analyse
 • arbejde med mundtlig kommunikation og formidling på tysk.

Læringsmål

Viden

 • tysk idiomatik

Færdigheder

 • at udtrykke sig mundtligt på et flydende, idiomatisk og pragmatisk adækvat samt stilistisk varieret tysk uden eller kun med få grammatiske og leksikale fejl
 • at varetage videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog.

Kompetencer

 • på videnskabeligt niveau at kommunikere ubesværet på tysk om komplekse faglige sammenhænge
 • at reflektere over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation og formidling III
Prøveform
Mundtlig
Prøven aflægges samtidig med prøve 10.
Ved omprøve har prøven form af en samtale mellem den studerende og eksaminator om et på forhånd aftalt fagligt emne.
Normeret prøvetid ved omprøve: 30 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOral Communication III
ModulkodeBATYSK201611
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet