Sproglæring og sprogundervisning

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • centrale fænomener og problemstillinger vedrørende fremmedsprogsundervisning og fremmedsprogstilegnelse
  • fagterminologi og forskellige fremmedsprogsundervisnings- og fremmedsprogstilegnelsesteorier.

Færdigheder

  • at beskrive og diskutere fænomener og problemstillinger vedrørende fremmedsprogsunder­visning og fremmedsprogstilegnelse under inddragelse af relevant teori og fagterminologi.

Kompetencer

  • at reflektere over fremmedsprogsundervisningsmæssige problematikker og praksis.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSproglæring og sprogundervisning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje og skal indeholde et antal arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for modulets områder og den studerendes redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges af underviseren ved semestrets start.

Besvarelsen må være på højst 8 sider Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage Teaching and Learning
ModulkodeBATYSK2016
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet