Skriftlig sprogproduktion III

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • sikker praksisviden om skriftlig udtryksfærdighed på tysk
  • sikker praksisviden om oversættelse mellem dansk og tysk
  • sikker viden om strukturelle og semantiske forskelle og ligheder mellem dansk og tysk.

Færdigheder

  • at udtrykke sig på et idiomatisk adækvat tysk skriftsprog uden eller kun med få basale grammatiske fejl
  • at oversætte danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt tysk
  • at oversætte tyske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt dansk
  • at arbejde kontrastivt med tysk og dansk, dvs. analysere og sammenligne de to sprogs struktur og semantik og overføre betydningsindhold, udtrykt i det ene sprog til det tilsvarende betydningsindhold i det andet sprog, i tekster karakteriseret ved sproglig og indholdsmæssig kompleksitet.

Kompetencer

  • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling på tysk.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig sprogproduktion III
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i oversættelse til tysk af en nutidig dansk normalprosatekst, oversættelse til dansk af en nutidig tysk normalprosatekst samt en prøve i fri skriftlig udtryksfærdighed ud fra et udleveret tekstmateriale, som lægger op til tekstdiskussion.

Alle hjælpemidler må anvendes.
Normeret prøvetid: 5 timer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten Communication III
ModulkodeBATYSK2012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet