Lingvistik og digitale metoder

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • sprogvidenskabens discipliner på grundlæggende videnskabeligt niveau
  • og grundigt kendskab til et udvalgt emne inden for sprogvidenskab.

Færdigheder

  • at anvende sprogvidenskabelig teori og terminologi i forståelsen af sprogbrug i praksis
  • at anvende digitale metoder i sprogvidenskab

Kompetencer

  • at reflektere over sprogvidenskabelig teori og terminologi.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLingvistik og digitale metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave på grundlag af tekstopgivelser (500 normalsider).

Den studerende udfærdiger en problemafgrænsning og en bibliografi over tekstopgivelserne, som begge skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinguistics and Digital Methods
ModulkodeBATYSK2011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet