Tværfagligt praksis- og problemorienteret kursus og projektforløb: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik 
 • Teoretisk og empirisk viden om velfærdsstatens udvikling og opbygning 
 • Socialpolitikkens udvikling i et historisk perspektiv
 • Retlig regulering og myndighedsudøvelse
 • Introduktion til socialt arbejdes vidensgrundlag og forskellige vidensformer 
 • Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer
 • Empirisk viden om aktuelle sociale problemer
 • Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens roller 

Færdigheder

 • Beskrive og analysere sammenhæng mellem velfærdsstatslige rammer og professionens praksis 
 • Beskrive og analysere menneske- og samfundssyn i socialt arbejde
 • Identificere og afgrænse et socialt problem
 • Beskrive og analysere sociale problemer og deres årsager 
 • Opsøge og indsamle relevant viden om sociale problemer og socialt arbejdes praksis 

Kompetencer

 • Reflektere over egen studiepraksis og læring (M1/M2)
 • Indgå i gruppesamarbejde (M1/M2)

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTværfagligt praksis- og problemorienteret kursus og projektforløb: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinary Practice and Problem Oriented Course and Project Course: Social Work, Development, Frameworks and Practice/Social Problems and Social Work Practice
ModulkodeBASRG201823
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet