Videnskabsteori, projektdesign og metode

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig indføring i videnskabsteoretiske hovedpositioner og deres grundproblemer, de væsentligste typer projektdesign og de mest anvendte metoder. Modulet skal sikre kendskab til og indsigt i de for sociologien mest centrale videnskabsteoretiske retninger og deres grundproblemer samt de mest anvendte projektdesigns og metoder.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i sociologiens videnskabsteoretiske grundlag samt at give konkrete projektdesign og metodevalg en videnskabsteoretisk forankring.

Læringsmål

Viden

  • opnår viden om fagets videnskabsteori, designtyper og metoder

Færdigheder

  • kan redegøre for forskelle og ligheder mellem forskellige videnskabsteoretiske positioner, projektdesign og metoder
  • kan vurdere, formulere og formidle videnskabsteoretiske, designmæssige og metodiske problemstillinger
  • kan udvikle projektdesign og vælge metoder til belysning af konkrete problemstillinger og give disse et videnskabsteoretisk perspektiv

Kompetencer

  • kan reflektere over og anvende videnskabsteori, projektdesign og metoder til at belyse sociologiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække, hvortil der skrives et ’mini’-projekt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og projektdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science, Project Design and Methods
ModulkodeBASOC20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet