Mundtlig kommunikation på spansk

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • mundtlig kommunikation på spansk
  • præsentations- og formidlingsteknik.

Færdigheder

  • at kommunikere mundtligt på spansk med en høj grad af sproglig korrekthed og variation
  • at formidle et akademisk stofområde sprogligt ubesværet, velstruktureret og nuanceret.

Kompetencer

  • at præsentere komplekse faglige problemstillinger og emner på et situationsadækvat mundtligt spansk
  • at diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger med anvendelse af et præcist og varieret ordforråd og med få meningsforstyrrende fejl og på et videnskabeligt niveau.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation på spansk
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven har form af en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en individuelt udarbejdet synopsis, som på forhånd er godkendt af eksaminator.

Synopsen skrives på spansk. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsen formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.

Normeret prøvetid: 30 minutter inkl. votering og meddelelse af karakter.

Reeksamen afholdes med udgangspunkt i den udarbejdede synopsis/den reviderede synopsis
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpanish Oral Proficiency
ModulkodeBASISSPA2027
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet