Globaliseringsprocesser, multidisciplinære tilgange

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • globalisering som en generel proces og dens diverse dimensioner fra et multidisciplinært perspektiv
  • forskellige teoretiske og analytiske retninger inden for globaliseringsstudier om forskellige fænomeners indvirkning på politiske, sociale, kulturelle og sproglige forhold i den spansksprogede verden.

Færdigheder

  • at arbejde tværfagligt med globalisering som et komplekst fænomen
  • at tilegne sig en omfattende forståelse af globalisering som en flerdimensionel realitet
  • at analysere diverse problematikker, som opstår som konsekvenser af globaliseringsprocesser.

Kompetencer

  • at præsentere og diskutere viden og forskningsresultater om globaliseringsprocesser baseret på teoretisk forståelse og empirisk indsigt
  • at formidle ideer, argumenter og forskningsresultater om komplekse, sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobaliseringsprocesser, multidisciplinære tilgange
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel, bunden, skriftlig hjemmeopgave på mindst 6 og højst 8 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer, idet den studerende indleverer en revideret hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobal Processes, Multidisciplinary Approaches
ModulkodeBASISSPA2026
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet