Regionale studier i Latinamerika

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden om og forståelse af det teoretiske og metodiske grundlag for studiet af afgrænsede regioner
  • de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i udvalgte regioner i den spansktalende verden.

Færdigheder

  • at arbejde tværfagligt med henblik på analyse af regionale problemstillinger
  • at fremskaffe og på fagligt begrundet vis udvælge relevant viden om udvalgte regionale problemstillinger
  • at analysere og præsentere viden om en udvalgt region.

Kompetencer

  • at skelne mellem forskellige perspektiver på regionale problemstillinger, herunder lokale og globale
  • at udforske, klarlægge og diskutere en bestemt problemstilling knyttet til et afgrænset geografisk område
  • på overskuelig vis at formidle viden om regionale problemstillinger.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRegionale studier i Latinamerika
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel fri hjemmeopgave, hvis præcise indhold aftales med kursets underviser.

Besvarelsen skal være på mindst 8 og højst 10 sider og skal kunne udarbejdes ud fra kursets litteratur.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRegional Studies on Latin America
ModulkodeBASISSPA2024
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet