Internationale relationer: teorier og metoder

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden om og forståelse af grundlæggende teorier og metoder inden for området Internationale relationer, så som realisme, liberalisme, konstruktivisme, globalisme/marxisme og international politisk økonomi.

Færdigheder

  • at formidle teoretisk og empirisk baseret viden om internationale relationer på en velstruktureret og overbevisende måde.

Kompetencer

  • at anvende teorier og metoder inden for området Internationale relationer i analysen af konkrete problemstillinger inden for området, fx udvalgte landes udenrigspolitik, alliancer i international politik eller landes/regioners globale og regionale indflydelse.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale relationer: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges ved kursets slutning. Besvarelsen skal være på mindst 8 og højst 10 sider.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer. Der stilles en ny eksamensopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Relations: Theories and Methods
ModulkodeBASISSPA2023
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet