International og interkulturel kommunikation

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • om og forståelse af de væsentligste former for interkulturel kontakt, som opstår som følge af kulturelle, sociale og økonomiske globaliseringsprocesser, fx interkulturel kommunikation i og mellem institutioner og organisationer, i mellemstatsligt samarbejde og i internationalt udviklings- og hjælpearbejde
  • om og forståelse af relevante identitetsmæssige faktorer og deres indvirkning på interkulturel kommunikation, herunder etnicitet, sprog, religion mv.
  • om og forståelse af teorier om interpersonel, interkulturel kommunikation
  • om og forståelse af forskellige forskningstraditioners opfattelse af interkulturel kommunikation
  • om og forståelse af de væsentligste metodiske tilgange til analyse af interkulturel kommunikation.

Færdigheder

  • analytisk forståelse af konkrete tilfælde af interkulturel kommunikation
  • beskrivelse af interkulturelle kommunikationssituationer og deres kontekster ved hjælp af relevant fagterminologi.

Kompetencer

  • med udgangspunkt i relevant teori, kritisk at diskutere konsekvenserne af at forstå givne former for mellemmenneskelig, mellemstatslig eller interorganisatorisk interaktion som interkulturel kommunikation
  •  at forstå og redegøre for, hvad forskellige videnskabelige tilgange til området interkulturel kommunikation betyder for forståelse af kommunikation mellem institutioner, organisationer og individer med forskellige nationale, etniske og/eller kulturelle baggrunde.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational og interkulturel kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Porteføljens indhold fastsættes af kursusunderviserne ved semestrets start.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Reeksamen finder sted i form af en revideret eksamensportefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational and Intercultural Communication
ModulkodeBASISSPA2020
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet