Social og kulturel globalisering: teorier og metoder

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden om og forståelse af centrale teorier om dynamikken i globale kulturelle forandringer, herunder teorier om globale medier, om spredning af ideer, værdisæt og artefakter/teknologier, samt teorier om kulturel homogenisering vs. diversifikation
  • viden om og forståelse af den kulturelle globaliserings indvirkning på identitet og livsform i forskellige nationale og regionale kontekster
  • viden om og forståelse af teoretiske og metodologiske udgangspunkter for analyse af kulturelle globaliseringsprocesser.

Færdigheder

  • at anvende centrale globaliseringsteorier i forståelsen af kulturelle globaliseringsprocesser
  • at redegøre for globaliseringsprocesser og -problemstillinger i en klar, struktureret og forståelig form.

Kompetencer

  • at analysere nutidige kulturelle og/eller sociale globaliseringsprocesser og -problemstillinger
  • på baggrund af relevant viden at bidrage til belysning og diskussion af kulturelle, politiske og sociale konsekvenser af globaliseringsprocesser
  • at diskutere, hvad den valgte teoretiske indfaldsvinkel betyder for forståelse og erkendelse af globaliseringsprocesser og deres konsekvenser.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocial og kulturel globalisering: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel bunden hjemmeopgave. Retningslinjer for udarbejdelse af opgaven fastlægges ved kursusstart. Besvarelsen skal mindst være på fire sider og må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial and Cultural Globalization: Theories and Methods
ModulkodeBASISSPA2019
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet