Videregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • principper for organisering af fagligt stof mhp. mundtlig præsentation
  •  relevante formidlingstekniske grundbegreber.

Færdigheder

  • at anvende adækvat fagterminologi på spansk
  • at formulere sig præcist og nuanceret på spansk om komplekse faglige emner
  • at formulere sig på et flydende og korrekt spansk.

Kompetencer

  • at organisere og præsentere et udvalgt fagligt stofområde på korrekt og flydende spansk under overholdelse af såvel sproglige korrekthedskrav som konventioner for akademisk sprogbrug.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt eksamensforlæg bestående af ét eller flere spørgsmål samt et tekstudvalg sammensat af eksaminator.

Det skriftlige eksamensforløb udleveres til den studerende 48 timer før den mundtlige eksamen.

Normeret prøvetid: Den mundtlige prøve er normeret til 30 minutter inkl. votering og meddelelse af karakter og omfatter en mundtlig fremlæggelse af besvarelsen.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i et revideret eksamensforlæg.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Oral Presentation and Communication, Spanish
ModulkodeBASISSPA2016
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet