Medieanalyse

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden og forståelse af humanistiske og samfundsvidenskabelige kommunikationsteorier
  • viden og forståelse af grundlæggende medievidenskab
  • viden og forståelse af kommunikations- og medieanalyse, forskellige kommunikationsteorier, såvel humanistiske som samfundsvidenskabelige, og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede tekster, såvel verbale som visuelle.

Færdigheder

  • at forstå forskellige mediers karakteristika og funktion
  • at anvende og opbygge kendskab til forskellige kommunikations- og medieanalytiske metoder og færdighed i at analysere forskellige teksttyper.

Kompetencer

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere problemstillinger inden for valgfagets faglige område
  • at formidle idéer og argumenter om faglige område i en passende skriftlig og/eller mundtlig form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden, individuel hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af underviseren. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer, idet den studerende udarbejder en revideret hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis
ModulkodeBASISSPA2013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet