Kulturteori

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • de væsentligste kulturvidenskabelige begreber og teorier af relevans for spansk og latinamerikansk kultur.

Færdigheder

  • anvendelse af kulturteoretiske tilgange i forhold til analysen af udvalgte områder af spansk og latinamerikansk kultur.

Kompetencer

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere komplekse sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur
  • at formidle ideer, argumenter og forskningsresultater om komplekse, sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturteori
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan afløses ved aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser. Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en individuel bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Theory
ModulkodeBASISSPA2012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet