Kulturel, social og politisk teori

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af en forelæsningsrække og en individuel skriftlig hjemmeopgave.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • nøglebegreber i human- og samfundsvidenskabelig teori, fx politisk teori, sprogfilosofi, æstetik, etnicitet, køn og historieteori

  • grundlæggende videnskabsteori

  • moderne vestlig idéhistorie.

  • grundlæggende metodeprincipper inden for den humanistiske og den samfundsvidenskabelige forskningstradition.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at forstå og analysere grundlæggende samfundsteoretiske og humanvidenskabelige begreber.

  • at formidle metodologiske, videnskabsteoretiske og/eller idéhistoriske idéer og argumenter i en akademisk skriftlig form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere såvel videnskabsteoretiske og/eller idéhistoriske problemstillinger som problemstillinger i bredere forstand

  • på et grundlæggende niveau at kunne redegøre for metodologiske og videnskabsteoretiske overvejelser i relation til konkrete forskningsmæssige problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturel, social og politisk teori
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af individuel en bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges ved kursets underviser. Besvarelsen må højst være på 8 sider og skal kunne udarbejdes ud fra kursets litteratur. Opgaven bedømmes af eksaminator; opgaver som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural, social and political theory
ModulkodeBASIS20169
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet