Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre

et problembaseret projektarbejde inden for centrale udviklingstendenser og forandringer i politiske institutioner,

politiske kulturer og politisk identitetsdannelse.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over

og anvende relevante tilgange og begreber inden for feltet, og med anvendelse af kvantitative metoder.

Læringsmål

Viden

har en grundlæggende viden om og forståelse en selvvalgt problemstilling inden den

faglige ramme af modul 8

• har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i

forhold til den selvvalgte problemstilling

Færdigheder

på et grundlæggende niveau kan udarbejde en videnskabelig problemformulering, herunder

argumentere for valg og fravalg og for problemformuleringens relevans

• kritisk kan reflektere over valg og fravalg og diskutere disses konsekvenser for besvarelsen

af problemformuleringen

• kan argumentere for og udvælge relevante kvantitative metoder til besvarelsen af problemformuleringen

• kan anvende kvantitative metoder i en analyse

• kan formidle analysen i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

kan indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe

med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde

• kan indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig prøve med udgangspunkt i projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project: Political Sociology and Quantitative Methods
ModulkodeBASAM20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet