Grammatik

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, opgaver og workshops i dansk og fremmedsproget inden for følgende fagområder:

 • basisgrammatik
 • fremmedsprogsgrammatik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære
 • fremmedsprogets syntaks og morfologi
 • begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at beskrive og analysere grammatiske strukturer vha. begrebsapparat og metode
 • at anvende almengrammatisk viden på konkrete eksempler.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at reflektere over og tilrettelægge det videre arbejde med fremmedsproget.
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i Grammatik, at den studerende har
  afleveret tre fuldt besvarede opgaver i løbet af kurset i grammatik til de af underviseren
  fastsatte afleveringsfrister.

Prøver

Prøvens navnGrammatik
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en udfyldnings- og/eller kommenteringsopgave

Normeret prøvetid: 2 timer. Ingen hjælpemidler må anvendes.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Opgaven udarbejdes på dansk i centralfagene Spansk og Tysk og på engelsk og/eller dansk i
centralfaget Engelsk.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar
ModulkodeBAINV20154
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet