Modul 8: Semesterprojekt: Design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

At man deltager i, eller tidligere har bestået, modul 5, 6, og 7.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Offentlig service og digital selvbetjening: Dette semester fokuserer på digitalisering af offentlige serviceydelser og de datalogiske, organisatoriske, forvaltningsmæssige og forandringsmæssige problemstillinger der er knyttet hertil.

Består af:
a) et metodekursus i kvantitative metoder (herunder design, videnskabsteori og metoder, som ligger under den kvantitative tilgang) samt udvalgte projektarbejdsformer.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser.). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

Læringsmål

Viden

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under semestrets kursusmoduler, men styrker især de studerendes læring vedr.: Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.

Færdigheder

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under semestrets kursusmoduler, men styrker især de studerendes læring vedr.: Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.

Kompetencer

idrag til kompetenceprofil, nr. 5: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 8: Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsproduk-ter, som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feed-back på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på, at de studerende lærer at indgå i og styre projekter. Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de
studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 8: Semesterprojekt: Design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 8: Semester project: Design, Evaluation and Implementation of Digital Services
ModulkodeBAID20148
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet