Modul 5: IT og digitalisering 2: Human-Computer-Interaction (HCI)

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 1 og 2 eller tilsvarende

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema. Offentlig service og digital selvbetjening: Dette semester fokuserer på digitalisering af offentlige serviceydelser og de datalogiske, organisatoriske, forvaltningsmæssige og forandringsmæssige problemstillinger der er knyttet hertil.

Omhandler generelt design, udvikling og evaluering af brugergrænseflader og mere specifikt de HCI relaterede problemstillinger, der knytter sig til digitalisering af offentlige serviceydelser.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering”, herunder specifikt HCI og brugen af IT til at digitalisere offentlige serviceydelser.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis relateret til HCI, som fx teorier og metoder til at sikre brugbarhed i løsninger som henvender sig til borgere med meget forskellige forudsætninger for anvendelse af IT.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske HCI relaterede problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i forbindelse med analyse af behov og forudsætninger blandt brugere af digitale serviceydelser, og udarbejdelse af design af brugergrænseflader der indgår i digitale serviceydelser.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Skal kunne tilrettelægge og gennemføre HCI design og evalueringsforløb som en integreret del af digitaliseringsprojekter.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Skal selvstændigt kunne samarbejde med andre aktører, fx brugere og udviklere, som deltager i HCI relaterede udviklingsaktiviteter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsente-res, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabe-lige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 5: IT og digitalisering 2: Human-Computer-Interaction (HCI)
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 5: IT development and e-Government 2: Human-Computer-Interaction (HCI)
ModulkodeBAID20145
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet