Modul 4: Semesterprojekt: Offentlig innovation

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

At man deltager i, eller tidligere har bestået, modul 2 og 3.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette semester introducerer de studerende til organisering og ledelse af den offentlige sektor, samt til vilkår og muligheder for at reforme-re den offentlige sektor gennem innovative tiltag.
Semestret udgør grundlaget for de efterfølgende semestre i den forstand, at de studerende opnår en generel forståelse for organisationsteori, hvordan den offentlige sektor er opbyg-get, innovation og udvikling af informationsteknologi, samt til projektarbejdsformen og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.

Består af
a) et grundlæggende metode-kursus der introducerer centrale videnskabsteoretiske pro-blemstillinger og metoder samt projektarbejdsformen og PBL.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (offentlig innovation). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være base-ret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori, der er omfattet af modul 2 og 3.

Læringsmål

Viden

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under modul 2 og 3, men styrker især de studerendes læring vedr.:
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 8: Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på at de studerende lærer at indgå i og styre projekter. Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 4: Semesterprojekt: Offentlig innovation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4: Semester project: Public Innovation
ModulkodeBAID20144
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet