Modul 3: Innovation og forandring 1: Offentlig innovation

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette semester introducerer de studerende til organisering og ledelse af den offentlige sektor, samt til vilkår og muligheder for at reforme-re den offentlige sektor gennem innovative tiltag.
Semestret udgør grundlaget for de efterfølgende semestre i den forstand, at de studerende opnår en generel forståelse for organisationsteori, hvordan den offentlige sektor er opbyg-get, innovation og udvikling af informationsteknologi, samt til projektarbejdsformen og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.

Omhandler innovation generelt, hvor innovation kommer fra, forskellige typer af innovation, strategier for innovation, barrierer for innovation, ledelsesmæssige tiltag og rammer, som fremmer innovation, og mere specifikt innovation i kontekst af den offentlige sektor (fx betydningen af den politiske kontekst og inddragelse af borgere) og i partnerskab mellem offentlige og private organisationer.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”innovation og forandring” generelt men også og de forskellige tilgange til innovation og forandring som anvendes inden for væsentlige sektorer og områder inden for den offentlige sektor, som fx sundheds- og plejesektoren. Det er vigtigt at de studerende efterfølgende kan medvirke til at skabe de optimale rammer for innovation og digitalisering.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for ”innovation og forandring”. Dette indebærer fx, at studerende kan forholde sig til og reflektere over forskellige tilgange til offentlig innovation.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for ”innovation og forandring” samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller, fx i forhold til hvordan forholdene for innovation kan styrkes i den offent-lige sektor.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Skal gennem indsigt i væsentlige karakteristika ved innovative og teknologi-baserede forandringsprojekter kunne håndtere komplekse og udviklings-orienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge, herunder overskue den organisatoriske og politiske kompleksitet, der kendetegner innovations- og forandringsprojekter i den offentlige sektor.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 3: Innovation og forandring 1: Offentlig innovation
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3: Innovation and Change 1: Public Innovation
ModulkodeBAID20143
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet