Modul 20: Semesterprojekt: IT som styringsredskab.

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

At man deltager i, eller tidligere har bestået, modul 17, 18, og 19.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema. IT og styring: Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et styringsredskab, der understøtter ledelse og effektivisering af den offentlige sektor.
På dette semester udbydes al undervisning på engelsk og projektrapporter udarbejdes på engelsk. Det er ligeledes muligt at tage 5. semester på et udenlandsk universitet svarende til 30 ECTS.

Består af
a) et metodekursus i ”scientific writing” og projektarbejdsformer relateret til tværkulturelle teams.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (IT som styringsredskab). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

Læringsmål

Viden

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under semestrets kursus moduler, men styrker især de studerendes læring vedr.:
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompe-tencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Færdigheder

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under semestrets kursus moduler, men styrker især de studerendes læring vedr.:
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompe-tencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 8: Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennem-føre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter, som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feed-back på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på at de studerende lærer at indgå i og styre projekter. Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 20: Semesterprojekt: IT som styringsredskab.
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 20 Semester project: IT as a Management Tool
ModulkodeBAID201420
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet