Modul 19: Innovation og forandring 5: Ledelse af innovation: Gevinster og gevinstrealise-ring.

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 2 eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema. IT og styring: Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et styringsredskab, der understøtter ledelse og effektivisering af den offentlige sektor.
På dette semester udbydes al undervisning på engelsk og projektrapporter udarbejdes på engelsk. Det er ligeledes muligt at tage 5. semester på et udenlandsk universitet svarende til 30 ECTS.

Omhandler hvilke typer af værdier og gevinster, der forsøges opnået gennem innovations- og udviklingsprojekter, hvordan denne type af initiativer ledes gennem discipliner som portefølje-, program- og projektledelse, og hvordan man kan realisere de planlagte gevinster ved denne type projekter. Omfatter også leverandørstyring.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for udarbejdelse af business cases, portefølje-, program og projektstyring samt gevinstrealise-ring.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis relateret til udarbejdelse af business cases, portefølje-, program- og projektstyring samt gevinstrealisering, herunder de problemstillinger der er knyttet til identifikation og realisering af gevinster knyttet til digitaliseringsprojekter.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller, fx i form af at kunne vælge og tilpasse business case modeller til konkrete projekter og behov.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Skal kunne forstå den kompleksitet, der er forbundet med at identificere og realisere gevinster i forbindelse med digitaliseringsprojekter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 19: Innovation og forandring 5: Ledelse af innovation: Gevinster og gevinstrealise-ring.
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 19: Innovation and Change 5: Innovation Management: Benefits and benefits realisation
ModulkodeBAID201419
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet