Modul 16: Semesterprojekt: IT som pædagogisk værktøj.

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

At man deltager i, eller tidligere har bestået, modul 13, 14, og 15.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema. IT som et pædagogisk værktøj: Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et pædagogisk værktøj. Herunder hvordan pædagogiske processer kan nytænkes gennem anvendelse af IT, og hvordan IT kan anvendes til at facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation.

Består af:
a) et metodekursus i systematisk udarbejdelse af litteraturstudier samt udvalgte projektarbejdsformer.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (IT som pædagogisk værktøj). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets moduler.

Læringsmål

Viden

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under semestrets kursus moduler, men styrker især de studerendes læring vedr.:
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Færdigheder

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under semestrets kursus moduler, men styrker især de studerendes læring vedr.:
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 8: Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter, som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feed-back på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på, at de studerende lærer at indgå i og styre projekter. Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 16: Semesterprojekt: IT som pædagogisk værktøj.
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 16: Semester project: IT as an Educational Tool
ModulkodeBAID201416
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet