Modul 14: Organisation og ledelse 4: Kvalitetsstyring og performance management.

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 2 eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema. IT som et pædagogisk værktøj: Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et pædagogisk værktøj. Herunder hvordan pædagogiske processer kan nytænkes gennem anvendelse af IT, og hvordan IT kan anvendes til at facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation.

Omhandler kvalitetsstyring og performance management herunder anvendelse af måling og evaluering, samt de specifikke problemstillinger der er forbundet med anvendelse af disse metoder i offentlige institutioner, fx i forbindelse med evaluering og forbedring af pædago-giske processer.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for kvalitetsstyring og performance management specielt i forbindelse med vidensarbejde som fx inden for undervisningssektoren.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis relateret til kvalitetsstyring og performance management, herunder de muligheder og begrænsninger der er forbundet med at anvende måling og evaluering som en del af kvalitetsforbedrende aktiviteter i offentlige organisationer.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i forbindelse med må-ling, evaluering samt identifikation af kvalitetsforbedrende tiltag.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Skal kunne formidle resultater af målinger og evalueringer til relevante interessenter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsente-res, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabe-lige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 14: Organisation og ledelse 4: Kvalitetsstyring og performance management.
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 14: Organisation and Management 4. Quality Management and Performance Management
ModulkodeBAID201414
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet