Modul 10: Organisation og ledelse 3: Politikdannelse, -analyse, -implementering og evaluering.

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 2 og modul 6 eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema. Velfærds- og sundhedsteknologi: Dette semester fokuserer på udvikling af teknologier inden for pleje- og sundhedsområdet og de særlige problemstillinger, der er forbundet anvendelse af teknologi inden for disse områder.

Omhandler generelt modeller og teorier for politikdannelse, -analyse, -implementering og -evaluering inden for den offentlige sektor, herunder også beslutningsteori.

Mere specifikt fokuseres på politikker og strategier for digitalisering inden for velfærds- og sundhedsområdet.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”organisation og ledelse”, mere specifikt inden for politikdannelse, -analyse, -implementering og evaluering samt beslutningsteori. Formålet er, at det studerende skal kunne forstå sådanne processer og medvirke til at skabe sammenhæng mellem på den ene side innovation og digitalisering og på den anden side politik-dannelse, -analyse, -implementering og -evaluering inden for et givet område.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis vedr. politikdannelse, -analyse, -implementering og evaluering, fx i forbindelse med
deltagelse i udvikling af konkrete politikker i sundheds-/velfærdssektoren, hvori digitalise-ring indgår som et element.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller, herunder fx analyse og konsekvensvurdering af konkrete politikker.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Skal kunne forstå den kompleksitet, der er forbundet med politikdannelse, -analyse, -implementering og evaluering, forstå og agere i de særlige
beslutningsprocesser der kendetegner sådanne processer, og skabe sammenhæng i forhold til konkrete innovations- og digitaliseringsprojekter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projekt-arbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsente-res, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabe-lige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 10: Organisation og ledelse 3: Politikdannelse, -analyse, -implementering og evaluering.
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 10: Organisation and Management 3: Policy Formation and Analysis, Implementation and Evaluation
ModulkodeBAID201410
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet