Modul 1: IT og digitalisering 1: Udvikling af IT

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette semester introducerer de studerende til organisering og ledelse af den offentlige sektor, samt til vilkår og muligheder for at reforme-re den offentlige sektor gennem innovative tiltag.
Semestret udgør grundlaget for de efterfølgende semestre i den forstand, at de studerende opnår en generel forståelse for organisationsteori, hvordan den offentlige sektor er opbyg-get, innovation og udvikling af informationsteknologi, samt til projektarbejdsformen og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.

Introducerer de studerende for forskellige anvendelser af IT i den offentlige sektor, samt til programmering af sådanne IT systemer.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering” inden for den offentlige sektor, fx teknologi anvendelse i sundheds- og plejesektoren, samt viden om teori, metoder og praksis hvad angår programmering af sådanne systemer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis som relateret til programmering, som fx centrale design-, programmering- og test- principper og metoder.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Skal kunne anvende centrale design-, programmering- og testprincipper og metoder.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problem-stillinger i forbindelse med design, programmering og test, og foretage relevante og
begrundede valg af metoder og løsningsmodeller.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Skal kunne formidle programmerings-tekniske problem-stillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister, herunder fx formidle de tekniske udfordringer og risici, der er forbundet med forskellige tekniske løsningsmodeller til interessenter med en ikke-teknisk baggrund.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Skal kunne håndtere teknisk komplekse og udviklings-orienterede situationer, herunder fx beherske principper og metoder for håndtering af den kompleksitet, usikkerhed og grad af tekniske risici som er karakteristisk for innovative udviklingsprojekter.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Skal blandt andet på grund af deres teknologiske indsigt selvstændigt kunne indgå tværfaglige projektgrupper der arbejder med IT-udvikling og digitalisering.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 8: Skal kunne medvirke til læring og forbedring af egen arbejdspraksis i forbindelse med udvikling af IT systemer, herunder kende forskellige paradigmer for procesevaluering og forbedring inden for IT udvikling.

Undervisningsform

Klasseundervisning med efterfølgende øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 1: IT og digitalisering 1: Udvikling af IT
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 1: IT development and e-Government 1: IT Development
ModulkodeBAID20141
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet