Litteratursociologi

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litteratursociologi omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litteratursociologi.

 

Læringsmål

Viden

  • kendskab til sammenhænge mellem litteratur og samfund
  • kendskab til litteratursociologiske problemstillinger i en dansk/nordisk historisk kontekst.

Færdigheder

  • færdigheder i at kortlægge, forstå og analysere litteratursociologiske problemstillinger i en dansk/nordisk kontekst.

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af teoretiske og historiske tilgange inden for det litteratursociologiske fagområde
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet litteratursociologi.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratursociologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature Sociology
ModulkodeBADANSK2023
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet